Pravne napomene

Podaci o trgovačkom društvu:

Naziv trgovačkog društva: Kuhinja mame i Maje d.o.o., za pripremu hrane
Sjedište: 10 000 Zagreb
Adresa: Karažnik 84
OIB: 15437793554
Odgovorna osoba: Maja Cavar Babić, direktorica

Upisano u registar trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080843171
Temeljni kapital u iznosu od 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošaća ukoliko imate prigovor na kvalitetu naših usluga možete podijeti prigovor:

pisanim putem na adresu: Kuhinja mame i Maje, Karažnik 84, 10 000 Zagreb
ili
elektronskim putem na e-mail adresu: zelimkolac@kuhinjamameimaje.hr

Potvrda o primitku prigovora bit će Vam dostavljena odmah, a odgovor na Vaš prigovor bit će dostavljen u zakonskom roku od 14 dana.

Pin on PinterestTweet about this on TwitterShare on Facebook